logo Foundation Serce do Serca                                            
10 rok działalności 12 rok działalności
logo Fundacji Bash pl eng de =es

"Człowiek  jest  wielki  nie  przez  to,  co  posiada,  lecz  przez  to,  kim  jest;

nie  przez  to,  co ma,  lecz  przez  to,  czym  dzieli  się  z  innymi."
podpis JPII


Adopcja Serca - projekt Fundacji Serce do Serca,
obejmujący podopiecznych Father Bash Foundation


Adopcja Serca, to forma pomocy skierowana do osób, które chcą i mogą sobie pozwolić finansowo, na wspieranie konkretnego dziecka. Oprócz wspierania modlitewnego, obejmującego dane dziecko, osoba, rodzina czy też wspólnota wpłaca co miesiąc, nie mniej niż 100zł na konto Fundacji:

PKO BP SA Oddział Wrocław 30 1020 5226 0000 6202 0395 0250

Raz w miesiącu wysyłane są pieniądze dla dzieci objętych tą formą opieki wraz z listą podopiecznych. Pracownicy Father Bash Foundation - opiekunowie dzieci, przeznaczają te pieniądze na ich potrzeby: wyżywienie, odzież, naukę (w przypadku dzieci szkolnych) i na inne środki utrzymania. Istnieje możliwość kontaktu listowego z dziećmi starszymi, za pośrednictwem naszej Fundacji.

Adopcja jest bezterminowa, jeżeli z różnych względów nie będzie możliwa kontynuacja tej formy pomocy, to po otrzymaniu takiej informacji, przydzielamy dziecko nowym opiekunom.

Osoby, które zaakceptują powyższe warunki adopcji i chcą przystąpić do tego projektu, proszone są o wysłanie mailem następujących informacji: imię i nazwisko, adres pocztowy, mail oraz numer telefonu. Po otrzymaniu tych danych, wypisujemy Deklarację (zobacz wzór deklaracji) w 2 egzemplarzach i wraz z warunkami adopcji, wysyłamy Państwu pocztą. Po otrzymaniu korespendencji prosimy o odesłanie podpisanego 1 egzemplarza Deklaracji na adres pocztowy Fundacji Serce do Serca:

ul. Niemczańska 27
50-561 Wrocław

Dane adoptowanego dziecka, jego imię, nazwisko oraz zdjęcie wysyłamy do Państwa równiez pocztą łącznie z deklaracją. Po otrzymaniu zdjęcia i Deklaracji, można dokonywać co miesiąc wpłat dla swojego podopiecznego, na konto Fundacji. W tytule przelewu, prosimy wpisywać imię i nazwisko dziecka oraz numer deklaracji.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod numerem tel. 509-960-323 lub e-mail: s.o.s@fundacjasercedoserca.pl